Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı
  • 2 Temmuz 2020
  • Libra YMM Editör Ekibi

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2707 sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatılmıştır.

1) Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması

2706 Sayılı Karar ile 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,  daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

- 30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle,
 

- 30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay süreyle uzatılmıştır.

Karar ile yapılan diğer bir düzenleme ise, Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

 

2) Sözleşme fesih yasağı süresinin uzatılması

2707 Sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle,  İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.

Bu Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17/08/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Söz konusu Kararlara aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)