Yurt Dışındaki Paraların Otomatik Bildirimi Başladı!

Yurt Dışındaki Paraların Otomatik Bildirimi Başladı!

Yurt Dışındaki Paraların Otomatik Bildirimi Başladı!
  • 17 Mart 2020
  • Libra YMM Editör Ekibi

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı.

Buna göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye'nin G20'de ve OECD'de taraf olarak imzalamış olduğu finansal hesap bilgilerinin paylaşımı otomatik olarak başlayacak ve sistem uyarınca her yıl en geç eylül ayı sonuna kadar bilgi değişimi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Neler Otomatik Bilgi Değişimi Kapsamında?

Söz konusu Anlaşma ile Türkiye 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, otomatik bilgi değişimi kapsamında diğer ülke vatandaşlarının sahip olduğu banka hesabının yanı sıra bundan elde edilen faizler, kâr payları, alım satım kazançlarını, diğer ülkenin talebi olmadan ve başvuruya gerek kalmadan belirli periyotlarla ve düzenli olarak diğer ülkeye karşılıklılık kapsamında aktaracaktır.

Bilgi aktarımı Türkiye'den dışarıya olacağı gibi yabancı ülkelerden Türkiye'ye doğru da olacak ve bilgi değişimi yıllık bazda, otomatik olarak ve yıl bittikten en geç 9 ay içinde gerçekleştirilecektir.

Varlık Barışından Yararlanmak Şimdi Daha Anlamlı

Türkiye uzun yıllar yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için hiç vergi alınmaması ya da çok küçük bir miktarda vergi talep edilmesi yolunu izleyerek ilgili kaynakları ulusal ekonomiye kazandırmayı amaçlamıştır.

Finansal bilgilerin otomatik değişimi ile dışarıda yer alan parasal varlıkların Türkiye'ye bildirileceği bir döneme girilmekte, böylelikle mali idarenin yurtdışındaki varlıkları ve bunlardan elde edilen kazançları takibi mümkün hale gelmektedir.

Bu kapsamda Yurt Dışındaki Paraların Otomatik Bildirimi uygulamasının herkes tarafından irdelenmesi, yurtdışında finansal varlığı olanların 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılan varlık barışı uygulamasından yararlanma konusunu tekrar değerlendirmelerinde fayda görüyoruz.