Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırması

Libra YMM Transfer Fiyatlandırması

Yalnızca yerel değil, uluslararası uygulamaları da yakından takip etmek gerekiyor.

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu bütün ülkelerin Maliye Bakanlıklarının ve bütün vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.

Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye'de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"u doldurmaları gerekmektedir.

Öte yandan transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ülkelerin iç mevzuatlarının yanı sıra, OECD bünyesinde zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte uluslararası vergilendirmeyi de ilgilendiren önemli konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle OECD'nin BEPS (Base Erosion Profit Shifting) düzenlemeleri ülkelerin iç mevzuatlarına da doğrudan etki etmeyi amaçlayan tavsiye kararları olarak yürürlüğe girmiştir.

Libra olarak, erişim olanağımız bulunan global veri bankaları ve alanında uzman kişilerden oluşan transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

  • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
  • Grup şirketlerinin kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren “Master File” raporlarının hazırlanması,
  • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
  • Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
  • Maliye Bakanlığı'yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,
  • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
  • Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.